Nyheder april 2017

Nyheder

Netværk for pårørende

Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte opretter netværksgrupper for pårørende til børn, unge eller voksne med udviklingshandicap, psykisk sygdom eller psykosociale problemstillinger.

Debut til mobilt ungekontor

Under årets streetfestival i Ordrup kan unge for første gang møde det mobile ungekontor, der skal være med til at sætte handling bag ordene i Gentofte Kommunes ungepolitik - EN UNG POLITIK.

Nyt udeareal indviet i Hellerup

Arealet rummer blandt andet boldbane, motorikbane, scene og klatretårn og inspirerer til leg og bevægelse for folk i alle aldre. Udearealet bliver samtidig et grønt område for områdets beboere.

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand til Øresund

Gentofte Kommune giver hermed tilladelse til midlertidig udledning af 85.000 m3 grundvand til Øresund. Ansøgningen er behandlet efter Lov om Miljøbeskyttelse, nr. 1189 af 27. september 2016 og Bekendtgørelse om Spildevandstilladelser m.v. nr. 726 af 1. juni 2016.

Hold øje med badevandet

Opdatering 11-04-2017. Som opfølgning på den midlertidige udledning af spildevand i marts måned, er der netop taget vandprøver fra Taarbæk Søbadeanstalt, Bellevue Strand, Charlottenlund Strand og Svanemøllestranden. Samtlige prøver overholder de vejledende grænseværdier for kystbadevand (BEK nr. 917 af 27/06/2016). Analyserne kan ses herunder.

RSS