Nyheder 2017

Nyheder

Valg til Folkeoplysningsudvalget

Kommunalbestyrelsen udpeger 12 medlemmer og 2 tilforordnede repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget. Udvalget fungerer i en 4-årig periode.

Tegn logoet til UNICEF BY

Gentofte er UNICEF By i hele 2018, men mangler et godt logo, som byens børn og unge opfordres til at tegne.

Ungerådgivningen headspace er åbnet i Gentofte

Den 2. november åbnede ungerådgivningen headspace i Gentofte. headspace er kommet til byen for at give børn og unge mellem 12 og 25 år flere muligheder for nogen at tale med om store såvel som små problemer i hverdagen.

Gentofte er UNICEF By 2018

Hele næste år vil kommunen samle penge ind til UNICEFs støttearbejde for børn og unges rettigheder i Østgrønland. Borgere, virksomheder og foreninger kan bidrage.

Det nye Seniorråd

Valget til Seniorrådet blev afholdt i perioden 10. oktober til 31. oktober 2017. Vælgerne kunne afgive stemme via Gentofte Kommunes hjemmeside eller pr. brev.

RSS