Bred toårig aftale om budgettet

17 ud af 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen har indgået et bredt forlig om budgettet for 2017-2018 og overslagsårene 2019-2020.

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Radikale Venstre har indgået en toårig aftale om budgettet for Gentofte Kommune.

Forligspartierne er enige om, at skatten i Gentofte Kommune skal holdes i ro. Det betyder en uændret indkomstskat og en grundskyld, der fortsat vil være den laveste, som loven tillader. Det forventes derfor, at Gentofte Kommune fortsat vil have landets laveste skattetryk.

Den nye toårige aftale bygger videre på den hidtidige budgetaftale fra september 2014, men rummer også nye tiltag, som fx:

  • Gennemgribende modernisering af Tranehaven med etablering af én-sengsstuer
  • Et mobilt ungekontor, der kan danne rammen om et ligeværdigt og involverende samarbejde med unge om udvikling af Gentofte Kommunes ungeindsats
  • Ny arkitekturpolitik, der bliver endnu mere anvendelig til at sætte rammerne for og give inspiration til kommunens arkitektoniske udvikling og fornyelse
  • Et ambassadørkorps, der bl.a. kan støtte op om og fortsætte den gode indsats med ’En times motion om dagen’, der i 2013 blev implementeret i daginstitutioner og skoler, og som fremover skal have fokus på borgere i alle aldre
  • Udvikling af en ny udbudsform ’tre-i-én udbud’, hvor udbud af anlægsopgaver og tjenesteydelser gennemføres efter en forudgående åben dialog mellem kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere, så den store viden parterne har tilsammen, kan udnyttes.

 

Øget samarbejde med borgere og virksomheder

Forligspartierne er også enige om, at kommunen som organisation skal fortsætte bevægelsen imod en endnu større og bedre inddragelse af borgere og virksomheder, så opgaver og effektive løsninger i endnu højere grad defineres og løses i et samspil mellem borgere, virksomheder, politikere og medarbejdere.

Forligspartierne har konkret besluttet, at der i forligsperioden nedsættes opgaveudvalg om bl.a. Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling, Forældre i Gentofte – børn 0-6 år, Anbringelse, Specialundervisning, Innovation, Digitalisering, Integration, Arkitektur, Detailhandel, Udskoling, Boligsocial indsats og Kulturpolitik.

Fortsat robust økonomi

Forligspartierne er også enige om at have stærkt fokus på en robust økonomi. Nøgleordene for den økonomiske politik er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance og budgetdisciplin. Budgetaftalen respekterer aftalen om kommunernes økonomi for 2017, indgået mellem regeringen og KL med overholdelse af rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning.

På siden om budget 2017 kan du læse hele forligspartiernes budgetaftale samt ændringsforslag fra henholdsvis Nye Borgerlige og Enhedslisten.

Læs mere om Budget 2017.

Ansvarlig for siden:

Budget og Regnskab
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,