Nyheder september 2016

Nyheder

Kom til Dannelseskonference

Den 6. oktober afholder vi en Dannelseskonference, hvor vi (gen)starter en dialog om dannelse i folkeskolen i det 21. århundrede.

Bred toårig aftale om budgettet

17 ud af 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen har indgået et bredt forlig om budgettet for 2017-2018 og overslagsårene 2019-2020.

Rådhusdage 2016

Alle borgere i kommunen over 65 år inviteres igen i år til Rådhusdage på Rådhuset.

Lysende fliser forebygger faldulykker

Ældre på kommunens dagcentre forbedrer deres balance og muskelstyrke ved at træne på såkaldte Moto-fliser, der får træningen til at gå som en leg.

Forening bag Skovshoved Havbad godt på vej

Arbejdsgruppen på 9 personer, som blev valgt på et borgermøde den 22. juni 2016 har lige siden arbejdet med stor ihærdighed med forberedelsen af dannelsen af den nye forening.

RSS