Ung i Gentofte Kommune - en balancegang

Som led i arbejdet med Ungepolitikken har Gentofte Kommune fået udarbejdet en Ungeundersøgelse af Center for Ungdomsforskning.

Glade unge

Ungeundersøgelsen viser, at hovedparten af unge i Gentofte Kommune trives, og at Gentofte er et sted, hvor man kender mange, hvilket giver en stor tryghed i hverdagen.

Men undersøgelsen peger også på, at de unges trivsel til tider er under pres. De oplever, at der er blik for de unges behov i kommunen, men at der også er skyggesider, når standarden sættes højt for bl.a. tøjstil, socialt engagement, identitetsdannelse og præstationer, særligt i forhold til uddannelse. Her oplever unge en ensretning og et pres for at passe ind og leve op til omgivelsernes og, i særdeleshed, de unges egne forventninger.

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som er besvaret af 1.490 unge, og fokusgruppeinterview med ca. 100 unge fra Gentofte Kommune.

Læs Ungdomsprofil 2016 - Gentofte Kommune.

Læs også "Unge former selv politikken"

Ansvarlig for siden:

Kommunikation
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,