Boligplacering af flygtninge

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune besluttede den 29. februar en midlertidig boligplacering af flygtninge, der visiteres af Udlændingestyrelsen til Gentofte Kommune i 2016 og 2017.

Flygtninge, der visiteres af Udlændingestyrelsen til Gentofte Kommune i 2016 og 2017, boligplaceres følgende steder:

  • 50 flygtninge i en uudnyttet hospitalsbygning på Gentofte Hospitals matrikel - enstemmigt vedtaget
  • 60 flygtninge på Hellerupvej 22-26 (uledsagede unge) - vedtaget med 17 stemmer (C,A,V,B) for og 2 stemmer (I,Ø) imod
  • 50 flygtninge i bygninger beliggende i tilknytning til det tidligere Danmarks Akvarium - vedtaget med 16 stemmer (C,A, Louise Feilberg (V) og B) for og 3 stemmer (Ø,I og Mogens Vad (V)) imod
  • 200 flygtninge i de kommunalt ejede ungdomsboliger beliggende på Ved Ungdomsboligerne, Broholms Allé og Ermelundsvej. - vedtaget med 18 stemmer for (C,A,V,B,I) for og 1 stemme (Ø) imod
  • 230 flygtninge planlægges boligplaceret på en række øvrige kommunalt ejede bygninger og boliger, i almene boliger som følge af øget anvisningsret og i øvrige midlertidige løsninger. - vedtaget med 18 stemmer (C,A,V,B,I) for og 1 stemme (Ø) imod.

Forvaltningen forhandler nu vilkårene for den midlertidige boligplacering af flygtninge i henholdsvis den uudnyttede hospitalsbygning på Gentofte Hospitals matrikel og i bygninger beliggende i tilknytning til det tidligere Danmarks Akvarium.

Kommunalbestyrelsen vedtog endvidere, at der ved modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte skal lægges vægt på:

  • At prioritere at få flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse
  • At myndighedsadministrationen bliver så effektiv som mulig
  • At gøre indslusningsforløb i skolerne så effektive og korte som muligt.

Nye regler for modtagelse

Regeringen og Udlændingestyrelsen ændrede medio december reglerne for kommunernes flygtningekvoter og opjusterede samtidig kvoterne for, hvor mange flygtninge kommunerne skal modtage fra marts 2016 til marts 2017 – med det resultat, at Gentofte Kommune modtager 294 flygtninge og ikke 117 som tidligere udmeldt for perioden. Dette er næsten en tredobling i forhold til i 2015.