Tilladelse til udledning af dræn og overfladevand til Øresund

Tilladelse til udledning af dræn- og overfladevand fra Dansk Handicap Forbunds udearealer til Øresund.

Gentofte Kommune, Natur og Miljø meddeler hermed tilladelse på en række vilkår til udledning af dræn- og overfladevand fra Dansk Handicap Forbunds udearealer på Strandvejen 142C, 2900 Hellerup.

Udledningen omfatter overfladevand fra befæstede arealer, samt dræning omkring støttemure ved kystbeskyttelsen. Der er ingen trafikbelastning på arealet.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Spildevandsbekendtgørelsen § 18, stk. 1, nr. 3.

Søgsmål ved domstolen skal anlægges inden 1. januar 2017.

Se mere i pdf'en "Tilladelse til Dansk Handicapforbund".

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,