Revideret vandforsyningsplan

Vandforsyningsplanen revideres med et fireårigt interval og første revision er netop gennemført.

Gentofte Kommune har i 2011 udarbejdet en plan for vandforsyning, som fastlægger rammerne for vandindvinding og vandforsyning inden for kommunens grænser.

Planperioden er 12 år og den nuværende plan gælder for 2011 til 2022. Planen revideres med et fireårigt interval og første revision i 2015 er netop gennemført.

Vandforsyningsplanen skal medvirke til at sikre, at Gentofte Kommune fortsat er forsynet med drikkevand af høj kvalitet, som indvindes miljørigtigt og bæredygtigt. Desuden sætter vandforsyningsplanen mål for fremtidigt forbrug, vandtab i ledningsnettet og energiforbruget i forsyningen.

Vandforsyningsplanen bygger på forudsætninger og plangrundlag givet i 2011. Der er sket ændringer i plangrundlaget siden, blandt andet er de statslige vandplaner og naturplaner trådt i kraft. Revisionen i 2015 er ikke en ny plan og har ikke haft til formål at ændre de målsætninger der er givet i vandforsyningsplanen. I stedet følges der op på vandforsynings- og indvindingsdata, projekter og eventuelle hændelser, der er sket i første del af planperioden fra 2011 til 2014.

De nye informationer om vandindvinding og vandforsyning bliver vurderet i forhold til målene fremsat i planen 2011. Sidst i planen er der givet en oversigt på renoveringsprojekter foretaget i første planperiode, samt renoveringsprojekter, som vil blive gennemført i næste planperiode der går fra 2015 til 2018.

Her kan du kan læse den reviderede vandforsyningsplan for Gentofte Kommune.

Næste revision af vandforsyningsplanen vil blive foretaget i 2019.

 

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,