Tillæg til miljøgodkendelse af Gentofte Ny Genbrugsstation

Natur og Miljø har meddelt tillæg til miljøgodkendelse af Gentofte Ny Genbrugsstation, Ørnegårdsvej 15, 2820 Gentofte.

Billede af genbrugsstation skilt

Tillægget giver Gentofte Ny Genbrugsstation mulighed for, at udvide åbningstiden i hverdagene.

Du kan læse tillægget via link på siden.

Klagefrist

Kommunens afgørelse kan, senest den 4. marts 2016, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.nmkn.dk.

Søgsmål ved domstolene skal anlægges senest 5. august 2016.