Orienteringsmøde om mulige kulturaktiviteter i Charlottenlund Slot og det tidligere Danmarks Akvarium

Gentofte Kommune ønsker at orientere borgere og grupper, som arbejder for at skabe kulturelle aktiviteter i Charlottenlund Slot, de omkringliggende bygninger og det tidligere Danmarks Akvarium, om den aktuelle situation, hvor andre midlertidige formål også er under overvejelse.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den fremtidige anvendelse af bygningerne skal fastlægges i en lokalplan. Det er endvidere besluttet, at lokalplanprocessen begynder efter den 1. april 2016. Derfor har kommunen ønsket at indhente forslag og ideer til, hvilke kulturelle aktiviteter der i kommende lokalplaner skal være mulighed for at etablere.

Tilmelding til mødet, der holdes onsdag den 2. marts kl. 17-18.30 på Gentofte Rådhus, kan ske senest den 29. februar på kultur@gentofte.dk.

Spørgsmål vedrørende sagen kan ligeledes sendes til kultur@gentofte.dk eller ved at kontakte kulturchef Lone Gladbo på tlf. 3998 5801, e-mail lg@gentofte.dk .

Ansvarlig for siden:

Kommunikation
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,