Afbrænding af holm i Gentofte Sø i februar

For at forhindre tilgroning af holmene i Gentofte Sø, iværksætter Park og Vej forsøgsvis en kontrolleret afbrænding af søens nordligste holm.

Gentofte Sø Afbrænding af holm

En gammel driftsform genoptages

Metoden er meget skånsom og har været anvendt på holmene i Gentofte sø i den første halvdel af det 20. århundrede.

Metoden er senere afløst af motormanuel rydning, når der har været bærende is på søen.

Tilgroning med træer truer de hængesække, der udgør striben af holme langs vestsiden af Gentofte Sø, og som er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området på stedet.

En hængesæk er et plantesamfund dannet af sammenfiltrede rødder og stængler, der forekommer og vokser i overfladen af en mose eller over åbent vand uden nogen forbindelse til bunden. Det er derfor forbundet med livsfare at færdes på hængesække, da man kan gå igennem plantelaget og fanges i vandet under det.

Gener under udførelsen

Der vil opstå røgudvikling i forbindelse med afbrændingen. Røgen forventes dog ikke at være til gene for borgerne i området, da afbrændingen foretages på det i forhold til vind og vejr mest hensigtsmæssige tidspunkt.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil stiforløbet ved pontonbroen på vestsiden af Gentofte Sø være spærret under afbrændingen.

Tidsplan

Vi forventer at:

  • Den nordligste holm i Gentofte Sø kan afbrændes inden d. 29. februar 2016.
  • Afbrændingen kan foretages i løbet af en enkelt dag.
  • Afbrændingen er afhængig af de rette vejrforhold, så en fast dato kan ikke fastsættes.

Afbrændingen vil ske under konstant tilsyn og der vil blive skiltet i området på dagen for afbrændingen, ligesom der vil lægges information om afbrændingen på Gentofte Kommunes Facebookside.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej, Proces og Projekt
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,