Lejefastsættelse i nyopførte eller nyindrettede boliger

Lejer og udlejer kan ved udlejning af en ny bolig aftale, at lejefastsættelsen skal afvige fra de almindelige regler om lejefastsættelse. Nedenfor kan du læse om de mest almindelige typer af nye boliger.

Ejendomme bygget efter 31. december 1991

Udlejer kan vælge at fravige reglerne om omkostningsbestemt lejen. Der vil typisk blive aftalt en højere leje i disse lejemål. Nævnet kan alene vurdere, om lejen er rimelig efter aftalelovens regler. Det skal af lejekontrakten fremgå, at lejeaftalen er indgået efter denne særlige regel.  

Beboelseslejemål, som pr. 31. december 1991, var erhvervslejemål

Udlejer kan vælge at fravige reglerne om omkostningsbestemt leje, og der vil typisk blive aftalt en højere leje for disse lejemål. Nævnet kan alene vurdere, om lejen er rimelig efter aftalelovens regler. Det skal af lejekontrakten fremgå, at lejeaftalen er indgået efter denne særlige regel.  

Nyindrettede boliglejemål i tidligere loftsrum, som pr. 1. september 2002 ikke blev benyttet til boliger

Udlejer kan vælge at fravige reglerne om omkostningsbestemt leje, og der vil typisk blive aftalt en højere leje for disse lejemål. Nævnet kan alene vurdere, om lejen er rimelig efter aftalelovens regler. Det skal af lejekontrakten fremgå, at lejeaftalen er indgået efter denne særlige regel.

Boliglejemål indrettet i en nyopført tagetage

Der henvises til afsnittet vedrørende nyindrettede boliglejemål i tidligere loftrum.

Beboelseslejemål i ejendomme med mere end 80 % erhvervsareal

Hvis der i en ejendom pr. 1. januar 1980 var mere end 80 % erhvervsareal gælder reglerne om omkostningsbestemt leje ikke. Lejen for beboelseslejemålene i sådanne ejendomme kan fastsættes til et beløb svarende til lejen for lejemål i tilsvarende ejendomme. Nævnet skal alene vurdere, om lejen overstiger det lejedes værdi.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,