Lejens størrelse

Huslejenævnet behandler hvert år et stort antal sager om lejens størrelse i beboelseslejemål. Hvordan lejen skal fastsættes, og hvor høj den skal være er dog afhængig af en række forhold, som du kan læse mere om nedenfor.

Huslejenævnet behandler hvert år et stort antal sager om lejens størrelse i beboelseslejemål. Der kan ikke gives et præcist svar på, hvilken leje, som kan godkendes for et lejemål. Lejefastsættelsen er afhængig af de bestemmelser, som lejeaftalen er indgået efter, og af det konkrete lejemåls kvalitet og stand.

Spørgsmål, som har betydning for lejens størrelse kan f.eks. være:   

  • Hvornår ejendommen er bygget?
  • Hvor mange lejemål, der er i ejendommen?
  • Hvor meget lejemålet/ejendommen er forbedret?

Udgangspunktet for fastsættelse af lejens størrelse er reglerne om omkostningsbestemt leje. Lejen beregnes på grundlag af et budget for ejendommen, som består af en række nødvendige og rimelige udgifter til ejendommens drift. Der indgår endvidere et beregnet kapitalafkast og beløb til ejendommens vedligeholdelse og lejemålets vedligeholdelse. Herudover kan opkræves generelle eller individuelle forbedringstillæg, hvis udlejer har udført arbejder, der har medført en forøgelse af det lejedes værdi.

 

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,