Hvilke sager behandler Huslejenævnet?

Det er ikke alle tvister, som huslejenævnet kan behandle. Nedenfor følger en angivelse af nogle af de tvister, som nævnet kan behandle. Bemærk dog, at det ikke er alle lejemål, som huslejenævnet kan behandle tvister om. Se derfor også under ”Hvilke lejemål er omfattet”.

Huslejenævnet er bl.a. tillagt kompetence til at træffe afgørelse i tvister vedrørende følgende forhold. Det skal dog understreges, at listen ikke er udtømmende:

 • Lejens størrelse
 • Vedligeholdelsesmangler
 • Lejers istandsættelse ved fraflytning
 • Forbedringsforhøjelser
 • Forhåndsgodkendelser
 • Skatte- og afgiftsforhøjelser
 • Overgang til fjernvarme
 • Varmeregnskaber
 • Lejers betaling for fællesantenne og internet
 • Vandregnskaber
 • Depositum
 • Husordenovertrædelser

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,