Gentofte Kommunes Trafikpolitik

Trafikpolitikken har fire fokusområder, der alle skal medvirke til en øget trafiksikkerhed i Gentofte Kommune.

Gentofte Kommunes Trafikpolitik

En enig kommunalbestyrelse vedtog i 2009 trafikpolitikken med fire fokusområder:

Hastighed

  • Andelen af trafikanter, som kører for stærkt, skal være faldende
  • Antallet af tilskadekomne i trafikken skal reduceres
  • Det skal være muligt at komme frem, og trafikken skal kunne afvikles på en fornuftig måde
  • Hastigheden omkring skolerne skal være lav og trafikafviklingen optimal således, at det er trygt at sende sine børn i skole både til fods og på cykel.

Parkering

  • Parkeringsforholdene i kommunen skal forbedres

Bløde trafikanter

  • Når de offentlige arealer indrettes, skal det gøres på en måde, som især tilgodeser de bløde trafikanter (fodgængere og cyklister) og handicappede

Bredt samarbejde med andre om at sikre en god trafikadfærd

  • Der ydes aktiv støtte til projekter, der fremmer en god adfærd i trafikken

Med afsæt i trafikpolitikken vedtog Kommunalbestyrelsen i maj 2016 Trafiksikkerhedsplan 2017-2020. Trafiksikkerhedsplanen er blevet til efter oplæg fra et opgaveudvalg ”Trafik – sikker i byen” – nedsat af Kommunalbestyrelsen i august 2015 – bestående af 10 borgere og 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere om opgaveudvalgets arbejde og trafiksikkerhedsplanen her.