Den Borgerrettede Pulje

I Gentofte Kommune er der flere muligheder for at søge støtte til at afprøve ideer og igangsætte nye aktiviteter.

Hænder formet som et hjerte

Alle borgere, brugere, pårørende, foreninger og institutioner i Gentofte Kommune kan søge midler til at afprøve idéer og/eller realisere projekter, der skaber forbedringer og udvikling af handicapområdet, herunder afprøver nye veje til inklusion, bedre tilgængelighed, sundhed eller deltagelse i samfundslivet for borgere med funktionsnedsættelser.

 

Støtten gives både til små idéer og arrangementer og til større projekter, blot der er et almennyttigt sigte, og det retter sig mod at forbedre forholdene for børn, unge eller voksne med handicap.


Puljen støtter almennyttige projekter, som ligger ud over den almindelige drift og er i tråd med handicappolitikkens mål og værdier. Der bliver ved tildelingen af midler lagt vægt på følgende kriterier:

 

  • at ansøgning til projektet/arrangementet er indgivet af borgere
  • at projektet/arrangementet i sin udformning og resultat er direkte borgerrettet
  • at projektet/arrangementet har et læringsperspektiv - for deltagerne selv og andre  på basis af resultaterne
  • at projektet/arrangementet har et udbredelsesperspektiv - idéen kan bruges af andre.

 

Der gives ikke støtte til:

 

  • projekter/arrangementer med et kommercielt sigte
  • drift af institutioner
  • projekter/arrangementer, der udelukkende drejer sig om tilgængelighed på kommunal ejendom. Sådanne ideer vil eventuelt kunne sendes videre til Tilgængelighedspuljen."

 

Puljen har siden 2008 givet støtte til mere end 40 større og mindre projekter med vidt forskellige formål og sigte. Der er f.eks. givet støtte til forskellige projekter, som har forbedret leve og bo-forhold for borgere med handicap, projekter som har forbedret inklusionen af borger med handicap i kultur- og idrætslivet i kommunen.

 

Du kan finde ansøgningsskemaet under dokumenter nedenfor.

 

Har du spørgsmål eller en ide til et projekt, som du gerne vil drøfte, inden du indsender en ansøgning, kan du henvende dig til Christian Madsen på 39 98 50 51 eller chm@gentofte.dk