Digitalisering i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune ønsker at udnytte potentialet i den teknologiske udvikling til at skabe nye og bedre løsninger til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Derfor blev et opgaveudvalg for digitalisering og teknologi nedsat, som har lagt pejlemærker i form af en digitaliseringsplan.

Selv om Gentofte Kommune i mange år har arbejdet med digitalisering, er der et stort, uudnyttet og hastigt voksende potentiale for at skabe digital værdi sammen med borgere og virksomheder, og samtidig håndtere det stigende pres på velfærd og økonomi.

Med ønsket om at udnytte det teknologiske potentiale, har opgaveudvalget for digitalisering og teknologi udarbejdet forslag til tre pejlemærker for kommunens arbejde med digitalisering. Med pejlemærkerne som retningsgivere, arbejder vi konkret ud fra en plan, som er inddelt i tre strategiske temaer. Planen samskabes på tværs af organisationen og giver mulighed for at borgere, administration og virksomheder kan byde ind. 

Når vi arbejder med digitalisering og teknologi, lægger vi vægt på gevinster og potentialer i projekterne og forsøgene. Gevinsterne og potentialerne kan for eksempel have karakter af serviceforbedringer for borgere og brugere, økonomisk gevinst og kvalitet i service og opgaveløsning.

Se Digitaliseringsplan for Gentofte Kommune

Læs om opgaveudvalget Digitalisering og teknologi

Har du spørgsmål til kommuens digitaliseringsplan, kan du kontakte:

Mathilde Henneberg

kmah@gentofte.dk