Skoleudvalget

Skoleudvalget har 7 medlemmer, og udvalget varetager opgaver for hele skoleområdet i kommunen. Skoleudvalgets kerneopgaver omfatter: 

  • Skole
  • Skoletilbud til børn og unge med særlige behov
  • Ungdomsskolen
  • GFO/Fritidscentre.

Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb. 

Se medlemmer af Skoleudvalget 

Læs dagsordener og referater fra Skoleudvalget