Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har 9 medlemmer. Borgmesteren er formand. Udvalget har det overordnede ansvar for kommunens økonomi og budgetter.

Dette har Økonomiudvalget ansvar for:

 • Udarbejde budgetforslag, løbende opfølgning og endeligt regnskab til Kommunalbestyrelsen
 • Udarbejde forslag til ‘Regler for Økonomistyring’ til Kommunalbestyrelsen 
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Ansvar for kommunens lånoptagelse
 • Tilsyn med økonomi og administration
 • Ansvaret for løn- og personaleforhold
 • Udarbejde kommune- og lokalplaner
 • Drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger
 • Ansvar for kommunens bygge- og anlægsarbejder
 • Boligplacering af flygtninge
 • Sikre fokus på innovation
 • Sikre fokus på IT og Digitalisering
 • Ansvar for beredskabet.

Se medlemmer af Økonomiudvalget 

Læs dagsordener og referater fra Økonomiudvalget

 

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,