Fremtidens transport

Fremtidens transport skal være grøn, nem, sund og sikker. Gentofte Kommune har vedtaget fem pejlemærker, der skal sikre, at vi udvikler fremtidens transport i den rigtige retning.

Vi står over for en række presserende samfundsmæssige udfordringer; klimaudfordringen, sundhedsudfordringen og mobilitetsudfordringen i form af stadig stigende trængsel. Vi er i disse år samtidig vidne til en betydelig teknologisk udvikling - også indenfor transportområdet. Fremtidens transport byder blandt andet på en mangfoldighed af nye elektriske køretøjer, selvkørende biler, stigende deleøkonomi og nye smarte services til planlægning og køb af transport.

Gentofte Kommune har besluttet fem pejlemærker, der sikrer, at vi udnytte potentialet i den teknologiske udvikling og imødegår fremtidens største udfordringer og behov. Pejlemærkerne er:

 • Styrk cyklisme
 • Frem elbilisme
 • Skab sammenhæng
 • Understøt deling
 • Udnyt automatisering 

Pejlemærkerne understøttes af de tre principper ’Bryd vanen’, Test potentialet’ og ’Indgå samarbejder/partnerskaber’, der skal få os effektivt i mål med at forfølge pejlemærkerne og skabe en grøn, nem, sund og sikker fremtid. Det betyder, at pejlemærkerne implementeres ved løbende at teste potentialet i konkrete løsninger fx adfærdsregulerende løsninger i tæt samarbejde med relevante samarbejdsparter på transportområdet fx andre myndigheder, leverandører af offentlige og private transportløsninger, lokale virksomheder, institutioner og borgere. 

Se Fremtidens Transport – grøn, nem, sund og sikker (browser)
Se Fremtidens Transport – grøn, nem, sund og sikker (pdf)

Pejlemærkerne er samskabt af politikere og borgere i opgaveudvalget Fremtidens Transport, hvor også eksterne eksperter, råd og andre interessenter har været inddraget. Opgaveudvalget har arbejdet fra juni 2019 til februar 2020, og afleverede sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020. Anbefalingerne blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020. 

Baggrunden for opgaveudvalget og dets arbejde er beskrevet i et kommissorium. 
Læs kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens Transport. 

Hvem var med i opgaveudvalget?

Opgaveudvalget var sammensat af 10 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Fra Kommunalbestyrelsen:

 • Karen Riis Kjølbye (formand) 
 • Jesper Kamp Nielsen
 • Michael Fenger
 • Kristine Kryger
 • Anne Hjorth

Borgere:  

 • Bjørn Otto Juhl Hansen
 • Ann-Sofie Rex 
 • Hans Rasmussen 
 • Henrik Bak Hoffman 
 • Jens Langfeldt Jørgensen 
 • Bjarke Madsen 
 • Karen Juhl Krag 
 • Henrik Ravn Lager 
 • Hannah Wermuth 
 • Jacob Vejby 

Referater

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Fremtidens Transport – nem, grøn, sund og sikker. Gå til punkt 7, side 12.

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget Fremtidens Transport.

Kontaktoplysninger

Tovholder Gerald Maureschat på mail gema@gentofte.dk eller telefon 24 85 05 58.