Flere i arbejde eller uddannelse

Hvordan kan jobcentret hjælpe dimittender under 30 år, flygtningekvinder og ledige over 50 år til at komme hurtigere i arbejde? Det har opgaveudvalget svaret på ved at anbefale seks initiativer, som skal hjælpe målgrupperne ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Opgaveudvalget anbefaler blandt andet en dimittendcafe og digitale guides med inspiration til jobsøgningen for de unge. Udvalget anbefaler endvidere et forløb for flygtningekvinder, hvor kvinderne trænes i og opkvalificeres til jobfunktioner i udvalgte brancher for på sigt at komme i et småjob. Endelig anbefaler opgaveudvalget, at jobcentret afdækker formelle og personlige kompetencer blandt de ledige over 50 år, at jobcentret faciliterer mødet mellem de ledige over 50 år og virksomheder med behov for en midlertidig, erfaren medarbejder, og at jobcentret skaber et netværk for de ledige, hvor de kan sparre med hinanden om jobsøgningen. 

Flere af initiativerne vil ligeledes med fordel kunne tænkes på tværs og bruges til at hjælpe alle målgrupperne i arbejde.

Læs opgaveudvalgets anbefalinger 

Du kan læse mere om opgaveudvalgets konkrete opgaver i Kommissorium for Flere i arbejde eller uddannelse (pdf)

Hvem er med i opgaveudvalget?

Se liste over deltagere i opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse (pdf)

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte erhvervs- og beskæftigelseschef Bo Sund på mail: bos@gentofte.dk eller på telefon 24841777.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se kommunalbestyrelsens medlemmer