FN's verdensmål i Gentofte

Et opgaveudvalg har sat retning for, hvordan vi i Gentofte fremover skal arbejde med FN’s verdensmål. De globale verdensmål skal omsættes til lokal handling, og vi skal løfte dem sammen igennem både små og store initiativer

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Opgaveudvalget har lagt vægt på, at vi i Gentofte skal arbejde for bæredygtig udvikling overalt omkring os og bruge verdensmålene som løftestang til nye partnerskaber, samarbejder og initiativer. Vi kan ikke løse alle komplekse udfordringer alene, hverken globalt eller på lokalt plan, men i fællesskab kan vi udbrede viden og skabe resultater og nye løsninger.

Vi har som kommune, virksomheder, borgere, foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner alle vigtige – og forskellige – roller at spille i arbejdet for at indfri FN’s verdensmål. Sammen kan vi bringe verdensmålene i øjenhøjde, skabe momentum og fællesskab og forankre verdensmålsindsatsen konkret og lokalt i Gentofte på tværs af sektorer.

Fire fokusområder

Opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte har kigget på tværs af verdensmålenes 169 delmål og herudfra formet fire fokusområder, som sætter retning for den lokale verdensmålsindsats og gør det tydeligt, hvor vi i Gentofte særligt kan rykke noget. De fire fokusområder gælder hele lokalsamfundet – kommune, borgere, foreninger, virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner – og alle kan være med til at gøre en forskel.

De fire fokusområder er:

Vi lever klimaansvarligt
Vi gør byen grønnere og sundere
Vi skaber rum for gode liv for alle
Vi lærer og deler viden.

Se Gentofte tager ansvar – fra globale verdensmål til lokal handling

Se Gentofte tager ansvar – fra globale verdensmål til lokal handling (Pdf)

Læs opgavebeskrivelsen for opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte (pdf) 

Hvem var med i opgaveudvalget?

Opgaveudvalget var sammensat af 10 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Fra Kommunalbestyrelsen:

 • Kristine Kryger (formand)
 • Karen Riis Kjølbye (næstformand)
 • Jesper Marcus
 • Katarina Ammitzbøll
 • Morten Løkkegaard

Borgere:

 • Henrik Beha Pedersen
 • Ann Faber Ginness
 • Pernille Urhøj-Kjær
 • Rikke Nöhrlind
 • Malene Brandt
 • Dorthe Scott Jensen
 • Mi Storm Jensen
 • Felix Dyrhauge Buch
 • Katrine Bagger
 • Merethe Hoffmann

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kommunikationschef Marianne Grundsøe Skovfoged-Olsen, der kan kontaktes på mail: mags@gentofte.dk eller på telefon 39983401 / 29382501 eller konsulent Maria Maarbjerg, der kan kontaktes på mail: mmb@gentofte.dk eller på telefon 92433480. 

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se medlemmer af kommunalbestyrelsen