Byens Hus - vi skaber sammen

Byens Hus skal danne ramme om fællesskaber og borgernes initiativer og virkelyst. Opgaveudvalget Byens Hus har konkretiseret visionerne for huset i anbefalinger til organisering, principper for daglig drift og brug samt i en økonomisk model.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2020 opgaveudvalgets anbefalinger om, at Byens Hus - vi skaber sammen skal drives af borgere og kommune i fællesskab. Alle, der ønsker at bruge Byens Hus, inviteres til at være med til at stifte en ny forening, der skal udvikle huset.

Opgaveudvalget har anbefalet følgende principper for daglig drift og brug:

 • Her er rum til kernebrugere, faste brugere og ad hoc-brugere
 • Her er forskellige vilkår for forskellige rum
 • I Byens Hus, vi skaber sammen, skaber vi sammen
 • Her praktiseres frivillighed og fællesskab
 • Fælles brug betyder fælles ansvar

Læs hele anbefalingen fra opgaveudvalget Byens Hus - vi skaber sammen (pdf)

Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf den 18. juni 2018 beslutning om at udvikle ejendommen Hellerupvej 22-26 til et nutidigt og moderne sted – kaldet Byens Hus - vi skaber sammen. I oktober samme år besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle oprettes et opgaveudvalg til at løfte opgaven med at udvikle et forslag til en fremtidig organisering af og rammer.

Kommunalbestyrelsen formulerede følgende visioner for huset:

 • Byens Hus skal danne rammen om fællesskaber og gode oplevelser: Her mødes mennesker om fælles interesser
  på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion
 • Byens Hus skal understøtte borgernes initiativer og vrkelyst: Læring og formidling er i fokus til gavn for
  kommunens borgere i alle aldersgrupper
 • I Byens Hus tør vi gøre tingene på nye måder: Her skabes og udvikles fællesskaber på tværs af traditionelle skel
  mellem foreninger, private aktører, borgere, frivillige og kommune

Opgaveudvalget Byens Hus - vi skaber sammen arbejdede fra april 2019 til januar 2020.

Læs kommissoriet for opgaveudvalget ’Byens Hus – vi skaber sammen’ (pdf)

Hvem var med i opgaveudvalget? 

Politikere:  
Katja S. Johansen (formand)
Ulrich Borch (næstformand)
Pia Nyring
Jeanne Toxværd
Per Bruun Andersen

Borgere:
Anders Holde
Anne Sofie Bacher
Benny Moeslund
Bo Christiansen
Claus Holm
Kathrine Bundgaard
Kirsten Holmer
Mette Hjulmand-Lassen
Nicolai Lenes
Susanne Nonboe Jacobsen

Dagsordener og referater

Læs dagordener og referater fra Byens Hus - vi skaber sammen

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den konstituerede Kultur- og Ungechef Anna Tolstrup Jensen på mail: atj@gentofte.dk eller på telefon 29 38 81 93.

Læs, hvordan du kan bruge og engagere dig i Byens Hus - vi skaber sammen

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune 

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer