Ny svømmehal ved Kildeskovshallen

Opgaveudvalget ”Ny svømmehal ved Kildeskovshallen” skal komme med anbefalinger til et byggeprogram.

Kapaciteten i Gentofte Kommunes svømme- og varmvandsbassiner er i dag fuldt udnyttet. Der er ofte kø til bassierne i spidsbelastningsperioder og der er ventelister til svømmehold. Derfor er der afsat 120 mio. kr. til at øge kapaciteten i Kildeskovshallen ved etablering af et 25 meters bassin og et varmtvandsbassin med tilknyttede faciliteter.

Opgaveudvalget ”Ny svømmehal ved Kildeskovshallen” skal komme med anbefalinger til et byggeprogram.

Opgaveudvalget skal inden for de givne rammer komme med anbefalinger til:

  • Hvad der skal etableres for de 120 mio.kr. som Kommunalbestyrelsen har afsat
  • Hvordan anlægget kan blive til størst mulig glæde for både nuværende og kommende brugere.
  • Hvordan der kan skabes sammenhæng med de øvrige faciliteter i Kildeskovshallen
  • Udarbejdelse af et byggeprogram, hvor der indtænkes nye teknologiske muligheder og universelt design.
  • Kvalificering og prioritering af ønsker under hensyntagen til såvel økonomi som til fredningsmyndighedens krav.
  • Hvordan driftsforholdene for anlæggets medarbejdere kan tilrettelægges bedst muligt i forhold til økonomi og arbejdsmiljø. 

Kommissorium

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse kan du læse mere om i kommissoriet for Ny svømmehal ved Kildeskovshallen

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere. Arbejdet i opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen begynder i november 2020, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i tredje kvartal 2021.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvem er med i opgaveudvalget?

Se liste over deltagere i opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater for opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte facilitatorer for opgaveudvalget Sanne Just på mail saj@gentofte.dk eller Rikke Cassim på mail rini@gentofte.dk
 
Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune
Se Kommunalbestyrelsens medlemmer