Fremtidens boligformer for seniorer

Opgaveudvalget ”Fremtidens boligformer for seniorer” skal levere anbefalinger til, hvordan kommunen kan fremme seniorers muligheder for at etableres sig i de boligformer, de måtte ønske.

Det kan være boliger, som fx vægter fællesskab, tryghed, livskvalitet og bæredygtige boliger, og som samtidig fremmer trivsel og flere gode leveår. Opgaveudvalget skal få øget viden om seniorers ønsker og behov i forhold til fremtidige boligformer. 

Kommunalbestyrelsen ønsker også at få kendskab til, hvorledes kommunen kan fremme, at der etableres boligformer, som modvirker ensomhed og styrker livskvaliteten, og hvor der også nytænkes i samspillet mellem den private bolig og fælles faciliteter.

Formålet er at afdække kommunens handlemuligheder for at kunne understøtte etableringen af alternative boformer for seniorer. Det vil fx være at beskrive seniorers ønsker og behov og hvilke barrierer der er.

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse kan du læse mere om i kommissoriet for ”Fremtidens boligformer for seniorer”.

Hvad er et opgaveudvalg? 

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget Fremtidige boligformer for seniorer kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere. Som medlem af opgaveudvalget, skal du regne med at skulle deltage i ca. 7 møder efter arbejdstid i perioden fra april 2021 til februar 2022 med noget forberedelse, og hertil kan komme eventuel deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og lignende.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvem kommer med i opgaveudvalget?

Tilmeldingsfristen udløb d. 28. februar 2021.

Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne den 29. marts 2021.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte facilitator Ida Juhler, mail iju@gentofte.dk eller på telefon 20 48 88 68.  

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer

 

Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, , ,