Budget 2015

Budgetforslaget for 2015 (Gentofte-Plan 2015) blev endeligt vedtaget ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober.

Se forslag til Gentofte-Plan nedenfor:

Læs forslag til Gentofte-Plan 2015

Den 22. september 2014 indgik Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre en bred, toårig aftale om budgettet, som blev stadfæstet ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober.

Bred toårig aftale om budgettet

For femte år i træk står 17 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer bag Gentofte Kommunes budget.

Budgetaftalen 2015-2018 bygger videre på aftalen for 2014-2017 og har særligt fokus på at skatterne holdes i ro og på at udvikle og færdiggøre de meget store anlægsprojekter på Bank-Mikkelsens Vej, Skovshoved Havn, Gentofte Sportspark og den nyindkøbte skole på Hellerupvej (CIS) samt på implementering af skolereformen og en bæredygtig struktur på daginstitutionsområdet.

Forligspartierne er enige om, at de store projekter har et sådant tidsforløb, at de kræver et særligt fokus. Derfor er der indgået et toårigt forlig, hvor de løbende vil drøfte budgetternes udmøntning og opfølgning.

Fortsat robust økonomi

Den økonomiske politik skal fortsat være baseret på principper om ansvarlighed og langsigtet økonomisk balance samt budgetdisciplin, da dette er en forudsætning for, at kommunen også i fremtiden kan tilbyde høj service.

Der er enighed om, at kommunen skal fastholde det lave skattetryk, som også i 2015 forventes at være landets laveste. Dette kræver et fortsat fokus på prioritering og effektivisering af kommunens drift. Blandt andet ved at forfølge nye måder at løse opgaverne på blandt andet i samarbejde med andre kommuner, private, pårørende, frivillige og organisationer.

Bedre velfærd i fremtiden betyder ikke nødvendigvis mere af det samme, men at de opgaver, kommunen skal løse, tænkes anderledes. Restbeholdningen af Nesa-midlerne skal fremadrettet ses som en investeringspulje og anvendes til moderniserings- og digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale. Effektiviseringerne for de projekter, der finansieres af puljen, skal løbende tilbageføres, så der skabes plads og råderum til nye projekter.

Budgetaftalen respekterer aftalen om kommunernes økonomi for 2015 indgået mellem regeringen og KL med overholdelse af rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning.

Læs forligspartiernes budgetforlig for 2015

Læs borgmester Hans Tofts skriftlige beretning ved 2. behandlingen af budgettet

Liberal Alliance og Enhedslisten har fremsat hvert deres ændringsforslag til Gentofte-Plan 2015:

Læs Liberal Alliances ændringsforslag

Læs Enhedslistens ændringsforslag

 

Ansvarlig for siden:

Budget og Regnskab
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,