Indkøbssamarbejder

Foruden Gentofte Kommunes egne udbud, indgår vi aftaler i fællesskab med andre. Der tages hensyn til hvor de bedste aftalevilkår opnås.

Gentofte Kommune indgår foruden egne udbud også aftaler sammen med andre aktører.

Her er forskellige typer af aftaler, som Gentofte Kommune indgår:

  • SPAR5-samarbejde: I det fælleskommunale samarbejde med Rudersdal, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Frederiksberg Kommuner, indgås der aftaler på områder hvor det vurderes, at kommunerne kan opnå fordele ved at udbyde sammen.
  • SKI-aftaler: Aftaler indgået af Statens og Kommunernes Indkøbs Service bliver benyttet i Gentofte Kommune, såfremt de vurderes at tilbyde bedre vilkår end det kommunen kan opnå på anden vis.
  • Statens Indkøb: Statslige aftaler tilbydes også til kommuner, og på nogle områder vurderes det at være en fordel frem for eksempelvis SKI's aftaler. Dette skyldes blandt andet, at der udbydes stor volumen og et standardiseret sortiment.
  • Ad-hoc fællesbud: Desuden deltager Gentofte jævnligt i fællesudbud med andre aktører, på områder hvor det skønnes hensigtsmæssigt.