Lugt og støj

Nedenfor er angivet, hvor man henvender sig ved forskellige typer af gener.

I visse sager om væsentlige lugt-, støj- eller støvgener kan kommunen gribe ind via miljølovgivningen.

Støj og brændeovnslugt fra naboen: Hvis du er generet af støj eller brændeovnslugt fra naboen, prøv da først at henvende dig direkte med en appel om at dæmpe støjen eller følge Miljøstyrelsens fyringsråd til højre på denne side. Hvis dette ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du henvende dig følgende steder:

 • Høj musik eller støjende adfærd: Nordsjællands Politi
 • Støj fra beboer i bolig/ejerforening: Bolig/ejerforeningens bestyrelse
 • Støj fra ventilationsanlæg: Natur og Miljø
 • Støj fra husdyrhold (f.eks. høns): Natur og Miljø
 • Gøende hunde: Nordsjællands Politi
 • Lugt eller andre gener fra brændeovne: Natur og Miljø

Støj fra virksomheder m.m.

Hvis du er generet af støj fra virksomheder, og direkte henvendelse med en appel om at dæmpe støjen ikke hjælper, kan du henvende dig følgende steder:

 • Støj fra udendørs arrangementer (koncerter, fyrværkeri og lignende): Nordsjællands Politi
 • Støj fra virksomheder, forretning og lignende: Natur og Miljø

Lugt fra virksomheder m.m.

Hvis du er generet af lugt fra virksomheder, og direkte henvendelse med en appel at begrænse lugtgenerne ikke hjælper, kan du henvende dig følgende steder:

 • Lugt fra madfremstilling eller anden væsentlig lugt:
  Natur og Miljø
 • Lugt fra renovation: Renovation

Støj fra skoler

Støj fra almindelige skoleaktiviteter indenfor normal skoletid er ikke omfattet af miljøbeskyttelsesloven, og det er børns uorganiserede leg på skolearealer udenfor skoletid heller ikke.

I tilfælde af generende støj fra almindelige skoleaktiviteter må du henvende dig direkte til skolen, og i tilfælde af støj fra børns leg udenfor skoletid må du appellere til børnene og eventuelt henvende dig til deres forældre.

Støj fra fritidsaktiviteter

Hvis du er generet af støj fra organiserede fritidsaktiviteter som sportsklubber og lignende samt vuggestuer, børnehaver, fritidshjem med mere, og direkte henvendelse med appel om at dæmpe støjen ikke hjælper, kan du henvende dig til Natur og Miljø.

Støj fra trafik

Gentofte Kommune har udarbejdet en Støjhandleplan 2014, som du kan læse om her.

Klager over støj fra veje skal rettes til den myndighed, der er ansvarlig for den pågældende vej.

Oplysning om hvilken myndighed, der er ansvarlig for den pågældende vej kan fås hos Park og Vej.

Bygge- og anlægsaktiviteter

Gentofte Kommune har udarbejdet en forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften udstikker reglerne for støj, støv og arbejdstider ved bygge- og anlægsarbejder i Gentofte Kommune. Forskriften findes herunder.