Rundbordssamtale

På denne side kan du læse om mulighederne for at få en rundbordssamtale, der kan afklare hvilken betydning din sygdom har for dit konkrete arbejde

Rundbordssamtalen er en hjælp til dig der enten overvejer en sygemelding eller allerede er sygemeldt fra dit arbejde. Samtalen kan bruges til at klarlægge hvilken betydning din sygdom har for dit arbejdsliv, og derigennem afdække mulighederne for at fastholde dig på din arbejdsplads eller fortsat sikre, at du har tilknytning til arbejdsmarkedet.

På baggrund af din egen beskrivelse af din situation og uddybende spørgsmål fra de deltagende fagpersoner afsluttes samtalen med, at I i fællesskab lægger en konkret handlingsplan for din arbejdssituation.

Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale og deltagerne kan f.eks. være din arbejdsgiver, din egen læge, en tillidsrepræsentant eller en rådgiver fra Jobcenter Gentofte. Hvis du ønsker en rundbordssamtale, kan du enten henvende dig til din arbejdsgiver, praktiserende læge eller hos Jobcenteret.

Kontakt

Jobcenter Gentofte, Maltegårdsvej 1, Charlottenlund 2920, tlf. +45 3998 6800.

Ansvarlig for siden:

Jobcenter Gentofte
Maltegårdsvej 1, 2920 Charlottenlund, 39986800,