Hjælpemidler

Her kan du læse mere om de hjælpemidler der kan bistå dig i en jobfunktion efter et sygdomsforløb.

Billede af mus og tastatur

Hvis dit sygdomsforløb betyder, at du har vanskeligt ved at arbejde på samme måde som tidligere, kan hjælpemidler og en anderledes indretning af din arbejdsplads være en god måde til at vende tilbage til arbejdslivet. Din arbejdsgiver kan søge tilskud til hjælpemidler, hvis du har særlige behov for at ændre indretningen af din arbejdsplads, eller hvis du har behov for særlige arbejdsredskaber. Det kan f.eks. være installation af ramper eller nye arbejdsredskaber.

For at få tilskud til hjælpemidler, skal de kunne afhjælpe dine begrænsninger hvad enten begrænsningerne er fysiske, psykiske eller sociale. De skal også være afgørende for, at du kan opretholde dit arbejde.

På Jobcenter Gentofte kan vi rådgive dig og din arbejdsgiver om mulighederne for at få tilskud til hjælpemidler.

Kontakt
Jobcenter Gentofte, Maltegårdsvej 1, Charlottenlund 2920, tlf. +45 3998 6800.