Fleksjob

Fleksjob

Hvis din arbejdsevne er så nedsat, at du ikke kan varetage et job på almindelige vilkår, er der mulighed for at få et fleksjob.

Et fleksjob giver dig mulighed for at arbejde på nedsat tid eller med skånehensyn og samtidig få en normal overenskomstmæssig løn. Du kan både ansættes i fleksjob i offentlige eller private virksomheder i alle typer erhverv.

For at komme i betragtning til et fleksjob skal du have varige begrænsninger i din arbejdsevne på grund af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager, være under 65 og så må du ikke modtage førtids- eller folkepension.

Kontakt

På Jobcenter Gentofte kan vi rådgive dig og din arbejdsgiver om mulighederne for at få blive ansat i fleksjob.

Jobcenter Gentofte, Maltegårdsvej 1, Charlottenlund 2920, tlf. +45 3998 6800.