Sygedagpenge

Du kan få sygedagpenge, hvis du på grund af egen sygdom eller tilskadekomst er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Du kan læse om reglerne her, hvis du er ledig, selvstændig eller i arbejde.

Sygedagpenge

Er du lønmodtager, og har du været ansat i mindst 8 uger (og i den periode har arbejdet mindst 74 timer)udbetaler din arbejdsgiver sygedagpenge til dig i 30 dage gældende fra din første fraværsdag, hvis du ikke får fuld løn under sygdom.

Når din arbejdsgiver har udbetalt sygedagpenge i 30 dage, og du fortsat er sygemeldt,  skal din arbejdsgiver  afgive oplysninger i NemRefusion. Du vil herefter i din e-boks modtage en anmodning om sygedagpenge, som du skal udfylde og returnere til kommunen.  

Du kan finde mere information om sygedagpenge på borger.dk og søg på "mit sygefravær".

Hvis du er ledig og lønmodtager udbetaler din kommune sygedagpenge, hvis du:

  • Har været i arbejde de sidste 26 uger før du blev syg og i den periode har arbejdet mindst 240 timer
  • Er medlem af en a-kasse og er berettiget arbejdsløshedsdagpenge
  • Har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den sidste måned, eller
  • Er elev i lønnet praktik

Er du selvstændig, har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom. Anmeldelsen af din sygdom skal ske senest tre uger efter din første fraværsdag.

Du kan også tegne en frivillig forsikring, som giver dig ret til sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag. Har du tegnet frivillig forsikring, skal du anmelde sygefraværet senest en uge efter enten 1. eller 3. fraværsdag.

For at få udbetalt dagpenge af din kommune skal du have drevet virksomhed i et væsentligt omfang i seks måneder inden for de sidste tolv måneder. Læs mere om reglerne for sygedagpenge når du er selvstændig.

Du kan finde satsen for sygedagpenge på Borger.dk.

Du skal melde dig syg! 

Er du lønmodtager skal du hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked om, at du er syg efter de regler, der er fastsat på din arbejdsplads.

Er du ledig kan du melde dig syg via dit CV på www.jobnet.dk. Du skal også give besked til din a-kasse. Når du er rask igen, skal du tilsvarende give besked ved at kontakte Jobcenter Gentofte.

Er du selvstændig, skal du anmelde dit sygefravær digitalt via NemRefusion.

Hvor længe kan du få sygedagpenge?

Du kan som hovedregel få sygedagpenge i højst 22 uger inden for de seneste 9 måneder. Hvis du efter 22 uger stadig ikke er rask, kan du eventuelt få forlænget perioden med sygedagpenge eller få bevilget Jobafklaringsforløb.

Hvorfor skal du til samtale, når du er syg? 

Når du har været sygemeldt i højst otte uger, bliver du indkaldt til en samtale af Jobcenter Gentofte. Ved samtalen finder du og din sagsbehandler i samarbejde ud af, hvor ofte og hvordan dit sygdomsforløb skal følges op.

Formålet med opfølgningsforløbet er at finde ud af, hvordan du kan fastholde dit arbejde og din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Efter din første samtale aftales den videre plan med fokus på konkrete tiltag, der gør det muligt for dig at komme tilbage i arbejde. Denne plan kan udarbejdes i samarbejde med din arbejdsgiver.
Tiltag kan for eksempel være, at du genoptager arbejdet på nedsat tid eller får nye arbejdsopgaver på din arbejdsplads.

Planen er individuel og tager udgangspunkt i din konkrete helbredssituation. Ligesom hvor tit kommunen følger op også afhænger af din helbredssituation.

Du kan læse mere om sygedagpengereglerne på Borger.dk, hvor du også kan finde de blanketter, du skal bruge ved anmodning om sygedagpenge og raskmelding.