Særligt for studerende

Der er særlige regler for udbetaling af kontanthjælp til studerende.

Som hovedregel er studerende og uddannelsessøgende ikke berettigede til at modtage kontanthjælp i ferieperioden mellem to uddannelser - heller ikke i sommerferien. 

Du er studerende/uddannelsessøgende, når du:  

  • Har afsluttet en grunduddannelse (f.eks. handelsskole eller teknisk skole) og har en læreplads.
  • Har afsluttet en grunduddannelse (f.eks. handelsskole eller teknisk skole) og har mulighed for at kunne begynde i skolepraktik indenfor 2-3 måneder, hvis det ikke er lykkes dig at finde en læreplads forinden.
  • Var studerende før sommerferien og fortsætter dit studium efter sommerferien.
  • Var studerende før sommerferien på en adgangsgivende uddannelse (f.eks. gymnasium) og søger om optagelse på en videregående uddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også, selvom du endnu ikke har fået besked om, at du er optaget på den videregående uddannelse.  
  • Har orlov fra din uddannelse. Såfremt du har orlov fra dit studie, og ønsker at søge kontanthjælp, bør du kontakte Ydelsescenteret. 

Hvis du ikke skal læse videre

Hvis du afslutter f.eks. din studentereksamen uden at søge om optagelse på en videregående uddannelse, og ikke har et arbejde, kan du henvende dig hos Jobcenter Gentofte og søge om kontanthjælp.

Aktivering

Hvis du er berettiget til hjælp, skal du være opmærksom på, at du vil blive aktiveret af Jobcenter Gentofte.  

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål omkring ovenstående kan du henvende dig til:

Ydelsescenteret
Maltegårdsvej 1
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 98 60 00.

 

 

Ansvarlig for siden:

Ydelsescenter
Maltegårdsvej 1, 2920 Charlottenlund, 39986800,