Kontanthjælp

Du kan søge om kontanthjælp, hvis du er mellem 18 og folkepensiosnalderen, og hvis dine forhold ændrer sig, så du i en periode ikke kan forsørge dig selv eller din familie.

Hvem kan få kontanthjælp?

Du kan få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis dine forhold ændrer sig, så du ikke længere kan forsørge dig selv og din familie. Ændringer kan for eksempel være:

  • Du bliver ledig
  • Du bliver syg og har ikke ret til sygedagpenge
  • Du skal på barsel og har ikke ret til barselsdagpenge
  • Du bliver skilt eller separeret og kan ikke forsørge dig selv

Studerende er som udgangspunkt ikke berettiget til at modtage kontanthjælp i ferieperioden mellem to uddannelser - heller ikke i sommerferien.

Indtægt og formue

Hvis du er gift, har du og din ægtefælle gensidig forsørgelsespligt. Det betyder, at kommunen tager din ægtefælles indtægt og formue i betragtning under vurderingen af din ansøgning om kontanthjælp.

Hvis du eller din ægtefælle har en formue, kan du ikke få kontanthjælp. Kommunen ser dog bort fra beløb op til 10.000 kr pr. ægtefælle. Formue er penge eller værdier, der nemt kan omsættes til penge – for eksempel anses en bil eller et sommerhus for formue. 

Hvad skal du gøre?

Kontanthjælp eller uddannelseshjælp kan tidligst ydes fra første ledighedsdag.
Derfor skal du for at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp henvende dig i Jobcenter Gentofte og melde dig ledig. Du skal som hovedregel stå til rådighed for arbejdsmarkedet, aktivt gøre noget for at finde et job og deltage i beskæftigelsestilbud.

Hvad kan du få?

Hjælpens størrelse afhænger af din alder og om du har forsørgelsespligt over for børn.

Kontanthjælp eller uddannelseshjælp udbetales bagud til den sidste bankdag i måneden. Der kan søges om engangshjælp, hvis du af forskellige årsager ikke har et forsørgelsesgrundlag frem til 1. udbetaling af kontanthjælp.

Sagsbehandlingstid 

Når du søger om kontant- eller uddannelseshjælp er sagsbehandlingstiden sædvanligvis op til 10 arbejdsdage.

Hjælp til uforudsete udgifter

Du har desuden mulighed for at søge økonomisk tilskud til uforudsete enkeltudgifter og til sygebehandling, tandbehandling m.v. Du kan her læse mere om reglerne for økonomisk tilskud.

Du kan få et ansøgningsskema i Ydelsescenteret på Maltegårdsvej 1, 2920 Charlottenlund. Du kan også finde skemaet til ansøgning om enkeltydelser på Borger.dk.