Virksomhedspraktik og vejledning

Formålet med vejledning og virksomhedspraktik er, at du styrker dine kompetencer og prøver dig selv af i et job.

Hvad er virksomhedspraktik?

Virksomhedspraktik betyder, at du er ude i en virksomhed og arbejde. Du får ikke løn under praktikken, men modtager den ydelse du er berettiget til - altså arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp. 

Målet med virksomhedspraktikken er at sørge for, at du kommer tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse hurtigst muligt.

Virksomhedspraktik er for personer, som enten har behov for at afklare deres beskæftigelsesmål, eller som har brug for at udvikle faglige og personlige kompetencer. Det er desuden en god mulighed for at få prøvet dig selv af i et konkret job. 

Du kan komme i praktik i både en offentlig eller privat virksomhed fra din første ledighedsdag. Praktikperioden kan vare i op til 4 uger.

Er du interesseret i virksomhedspraktik, kan du kontakte jobcenteret for mere information. Hvis du selv finder en arbejdsgiver, der vil tilbyde dig en virksomhedspraktik, skal du huske at kontakte din sagsbehandler i Jobcenter Gentofte.

Hvad er vejledning og opkvalificering?

Formålet med vejledning og opkvalificering er at videreudvikle eller afdække dine faglige og personlige kompetencer, med det formål at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse hurtigst muligt.

Vejledning og opkvalificering kan bestå af korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter, herunder danskundervisning, ordinære uddannelsesforløb eller jobsøgningskurser.