Refusion af sygedagpenge

Dagpengerefusion er refusion af udbetalt løn til en medarbejder under fravær i forbindelse med sygdom.

Brug Nemrefusion

Det er ikke længere muligt at benytte papirblanketter til anmeldelse af sygefravær eller anmodning om sygedagpengerefusion, og indberetning på papir vil medføre afslag på refusion. Virksomheder og selvstændige kan således kun få refusion eller anmelde sygefravær via NemRefusion på virk.dk.

Læs mere om løsningen og hvad NemRefusion betyder for dig.

Refusionen svarer til de dagpenge, som medarbejderen ville være berettiget til at få udbetalt fra kommunen, hvis arbejdsgiveren ikke udbetalte løn under fraværet.  

Hvis din medarbejder bliver syg

Alle lønmodtager, som ikke får fuld løn under sygdom, har ret til sygedagpenge. Det gælder dog kun, hvis din medarbejder har været ansat i virksomheden i mindst otte uger og har haft mindst 74 timers beskæftigelse.

Hovedreglen er, at du som arbejdsgiver skal betale sygedagpenge de første 30 dage, din medarbejder er syg. Betaler du sygedagpenge i en længere periode, har du ret til at få dagpengerefusion fra din medarbejders bopælskommune.

Fristen for anmeldelse af sygefraværet og anmodning om refusion er 4 uger fra 1. fraværsdag.

Har du en medarbejder med en langvarig eller kronisk lidelse, der medfører mere end 10 fraværsdage på et år, har du som arbejdsgiver mulighed for at få dagpengerefusion fra første sygedag. Dette kaldes en §56-aftale, og den indgås af dig og din medarbejder i samarbejde med Jobcenter Gentofte.

Regler ændret for at få refusion af barseldagpenge

Arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser skal anmelde barselsfravær digitalt til Udbetaling Danmark på NemRefusion på virk.dk. Det er også her, virksomheder søger om refusion for den løn, de udbetaler under fraværet.

Læs mere om barselsfravær og refusion for:

  • arbejdsgivere
  • selvstændige
  • a-kasser

I kan kun anmelde fravær og søge om refusion digitalt.

Udbetaling Danmark tager sig af refusion af barseldagpenge.

Det er ikke længere jeres kommune, der står for refusion af barseldagpenge, siden december 2012 er det Udbetaling Danmark, der tager sig af opgaven.

Hvis I har brug for hjælp

Har I spørgsmål om refusion af barseldagpenge, er der hjælp at hente på NemRefusion 
her kan I få svar:

  • på de oftest stillede spørgsmål
  • se, hvilke frister I som arbejdsgiver skal overholde
  • se videoer med øvelsesvejledninger til virk.dk

I kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Mandag - onsdag - kl. 8 - 16
Torsdag - kl. 8 - 18
Fredag - kl. 8 - 15

På telefonnummer 70 12 80 64.