Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje tilbydes til personer over 18 år som af forskellige årsager ikke selv har mulighed for at benytte almen privat tandpleje.

Omsorgstandpleje tilbydes personer over 18 år og til personer som af fysiske eller psykiske årsager har svært ved at benytte det eksisterende tandplejetilbud, samt til beboere i plejeboliger med fast personale (plejehjem) og hjemmeboende, herunder beboere i ældre- og plejeboliger.

Godkendelsen til omsorgstandplejen foregår i samarbejde med en støtteperson.

Alle borgere som ønsker tilmelding, til omsorgstandplejen, bliver tilmeldt gennem Nexus.

Behandling i omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen er i sit udgangspunkt forebyggende, behandlende og smertelindrende. Hovedvægten ligger på omsorg og pleje. Borgerne skal kunne tygge og spise deres mad uden smerter.
Det er et vigtigt princip, at fordelene ved behandling skal være større end de ulemper, der er forbundet med behandlingen.Omsorgstandplejen er baseret på en snævert tværfagligt samarbejde mellem plejepersonalet og tandplejepersonalet.
Det er af afgørende betydning at plejepersonalet ser mundhygiejne som en naturlig og ligeværdig del af den daglige pleje, og at personalet påtager sig ansvaret for den daglige opretholdelse af en god mundhygiejne hos den enkelte bruger. Tandplejen samarbejder og støtter plejepersonalet med dette.

Behandlingen vil finde sted på en af kommunens 3 omsorgsklinikker, som er indrettet på 3 af kommunens plejecentre, samt en klinik på Ordrup distriktstandklinik, Grønnevænge 12, 2920 Charlottenlund.

Kontakt til omsorgstandplejen: 39 98 00 00

 

Læs mere om behandlingen af personoplysninger og dine rettigheder på Gentofte Kommunes side om databeskyttelse

Omsorgen oplysningspligt ifm kommunes indsamling og behandling af data PDF

 

Regelmæssige undersøgelser

Omsorgstandplejen omfatter regelmæssige undersøgelser 1-2 gange om året af tænder, tandkød, proteser m.m. afhængig af individuelt behov.

Priser

Omsorgstandplejen koster et mindre beløb, der fastsættes at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. For 2021 er dette beløb fastsat til 550 kr./pr. år og betales hvert kvartal,