Diabetes

Har du fået konstateret diabetes? Så kan du få hjælp i et forløbsprogram.

Diabetes (sukkersyge) er en kronisk sygdom, men hvis du passer på dig selv, kan du kontrollere sygdommen, så du sænker risikoen for at forværre sygdommen og for at få følgesygdomme. 

Ca. 310.000 danskere har diabetes, de allerfleste har diabetes 2, det som tidligere kaldtes "gammelmandssukkersyge". Desuden skønner lægerne, at mere end 200.000 dansker går rundt med en uopdaget diabetes.

Har du:

  • udtalt tørst og hyppig vandladning
  • kløe og/eller infektion i hud og slimhinder
  • kvalme
  • træthed
  • føleforstyrrelser
  • synsforstyrrelser
  • vanskelig heling af sår
  • forringet almen helbredstilstand.

Bør du kontakte din læge og blive undersøgt for diabetes.

Symptomerne udvikler sig langsomt – fra måneder til år – når der er tale om type 2-diabetes. Da symptomerne i starten er relativt svage, fejltolkes de ofte som alderdomstegn eller som en ”almindelig” skavank, der efterhånden er blevet accepteret og forblevet ubehandlet. Jo længere tid du går med en uopdaget type 2-diabetes, des større er risikoen for at udvikle komplikationer. 

Er du i risikogruppen for type 2-diabetes? Se Diabetesforeningen www.diabetesforeningen.dk

Forløbsprogram for diabetes

Har du fået konstateret diabetes, så kan du få plads i et forløbsprogram, hvor du kan få rådgivning om kost, motionere sammen med andre, få hjælp til rygestop og vægttab. For yderligere oplysning kontakt Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven på e-mail forebyggelsesafd.th@Gentofte.dk eller på telefon 39 98 88 30.

Det er gratis at deltage i et forløbsprogram. Du skal henvises af din egen læge. Læs mere i pjecen, se link nederst på siden.

Fokus på diabetes i Gentofte Hjemmepleje og i plejeboligerne

Diabetes har gennem flere år været et indsatsområde i den kommunale ældrepleje. I den forbindelse er mange medarbejdere blevet efteruddannede, så de er i stand til at behandle diabetespatienter, følge udviklingen og rådgive borgeren og det personale, der hjælper borgeren. Diabetes-konsulenterne holder også øje med om der er følgesygdomme på vej. Diabetespatienter er især udsat for hjertesygdomme, problemer med fødder, øjne, nyrer og nerver.