Demens

Demenssygdomme rammer mange mennesker. Gentofte Kommune støtter og vejleder demensramte og deres pårørende.

'På tur' malt af Lise Aarup

Her kan du læse om kommunens tilbud, og om tegn på demens. 

Mistanke om demens?

Hvis du har mistanke om en demenssygdom hos dig selv eller en pårørende, bør du aftale en tid hos egen læge, for at få hjælp til at afklare, om der er tale om begyndende demens. Jo før man opdager demens, jo bedre kan man hjælpe.

De tidlige tegn er bl.a. svigtende hukommelse, svigtende evne til at orientere sig og ændringer i personlighed. Du skal ikke mistænke demens, bare fordi du er lidt glemsom, men begynder det at give problemer i hverdagen, bør du tale med din læge om det. Se de 10 tegn på demens nederst på siden.

Brug for hjælp?

Har du eller din pårørende brug for fx hjælp i hjemmet, skal du kontakte Pleje & Sundhed Myndighed, Visitationen, på telefon 39 98 05 83.

Støtte og vejledning

Gentofte Kommune kan hjælpe dig og dine pårørende med de små og store udfordringer, der kan opstå i hverdagen. Vi vil gerne støtte dig, så du kan blive i dit eget hjem så længe som muligt.

Du kan fx søge om at få hjemmehjælp og måske få en plads i et dagcenter eller daghjem, hvor du kan møde andre i samme situation til afslappet samvær og fysisk aktivitet.

På et tidspunkt vil du kunne få brug for en plejebolig. Vi kan vejlede dig og dine pårørende om det rigtige tidspunkt og sted.

GPS

Efterhånden som sygdommen udvikler sig, kan du få brug for en GPS. Hvis det bliver aktuelt, kan du ansøge om en GPS hos demensteamet (se længere nede på siden). Det er også muligt at bruge en mobiltelefon med GPS.

Tilbud til pårørende

Gentofte Kommune tilbyder demensskole og pårørendegrupper.
De to årlige demensskoler foregår som et forløb over tre aftener. Det er målrettet ægtefæller, børn, svigerbørn, børnebørn og andre nært pårørende til mennesker med en demenssygdom.

De tre aftener indeholder temaerne:

 • Hvad vil det sige at have en demenssygdom?
 • Hvordan støtter og aflaster man bedst som pårørende i hverdagen?
 • Hvilke juridiske aspekter skal vi være opmærksomme på?

Tilmelding

Tilmelding senest dagen før til plejeogsundhed@gentofte.dk eller via Digital Post på borger.dk/e-boks.

Når du skriver til os fra borger.dk, skal du vælge Gentofte Kommune som modtager og skrive "demensteamet" i emnefeltet.

Pårørendegrupper

Efter hver demensskole opretter vi nye pårørendegrupper, der er et tilbud til de pårørende, hvor de kan støtte hinanden.

I mødes otte gange i to timer en gang om måneden. Herefter er der mulighed for, at gruppen fortsætter på egen hånd.

Kontakt til demensteamet

Teamet træffes på telefon 51 70 59 40 på hverdage mellem klokken 8.30 og 10.

Du kan også skrive til demensteamet på plejeogsundhed@gentofte.dk

Hvis du sender personligfølsomme oplysninger, skal du i stedet skrive via Digital Post på borger.dk

Ti tegn på demens

 • Glemsomhed: At spørge om det samme flere gange eller glemme noget, man har lært for nylig.
 • Problemer med at finde ord: At gå i stå midt i en samtale uden at ane, hvordan man kommer videre, eller at kalde tingene noget forkert.
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver.
 • Desorientering i tid og sted: fx at glemme, hvor man er, og hvordan man kom derhen.
 • Svigtende dømmekraft: At glemme at det er vinter og tage sommertøj på udendørs.
 • Problemer med abstrakt tænkning: At tage ordsprog helt bogstaveligt.
 • Vanskeligheder med at finde ting: At lægge brillerne i køleskabet eller anklage andre for at stjæle de ting, man ikke kan finde.
 • Forandringer i humør og adfærd.
 • Forandringer i personligheden.
 • Tab af initiativ: Ofte at trække sig fra fritidsaktiviteter, sociale sammenkomster eller sport, som man ellers plejer at gå op i.

 

Maleriet 'På tur' er venligst stillet til rådighed af kunstmaler Lise Aarup, Charlottenlund