Mad og Måltider

Mad og måltider har stor betydning for både sundhed og trivsel.

Familie mad

Maden har flere funktioner end blot at mætte. Måltidet er også en social og kulturel ramme om det at spise. I familien og i institutioner, som fx dagtilbud, skole og plejehjem, kan sunde madvaner fremmes ved at skabe gode og attraktive rammer for måltidet. Rammerne kan være lige så vigtige for det gode måltid, som maden er.

Sunde mad- og måltidsvaner kan bidrage til at fremme et godt helbred, forebygge overvægt, underernæring og udvikling af livsstilssygdomme som type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, visse kræftformer og knogleskørhed.

Til venstre kan du finde information, rådgivning og tilbud om sund mad:

  • De officielle kostråd
  • Gentofte Kommunes overordnede mad- og måltidspolitik
  • Børn 0-3 år
  • Børn og unge 
  • Gravide og ammende
  • Voksne og seniorer
  • Test dine madvaner, fx dine frugt- og grøntvaner