Vores Nabofest

Det gode lokale naboskab er helt centralt for Hack din hverdag og en forudsætning for en tryg og sund hverdag.

Nabofest

Tænketanken Hack din hverdag i børnefamilien består af 10 idérige og engagerede borgere, der sammen med Forebyggelse & Sundhedsfremme arbejder på at udvikle og afprøve forskellige initiativer, som kan bidrage til mere overskud, sundhed og trivsel for Gentofte Kommunes børnefamilier.

Det gode lokale naboskab er helt centralt for Hack din hverdag og en forudsætning for en tryg og sund hverdag. Tænketanken ønsker derfor bl.a. at understøtte lokale nabofester. Hack din hverdag vil gøre det så nemt som muligt at arrangere en fest med naboerne.

Målet er at synliggøre og anerkende nabofesten som et vigtigt fællesskabsinitiativ, en indgang til at lære hinanden at kende og skabe den tryghed, der kan gøre at man trækker på hinanden i hverdagen. Fx turde spørge, om man lige må låne plæneklipper, om de vil se efter børnene, passe kaninen eller vil hjælpe med en engelskopgave.

Nedenfor finder I en tjekliste, der kan hjælpe dig i gang med at arrangere en nabofest i dit boligområde og en skabelon til en invitation, der let kan redigeres så den passer til netop jeres fest.
Hvis I gerne vil afholde jeres nabofest på jeres vej, kan I få hjælp via Park og Vej´s vejledning 'Skal I holde vejfest?' (se link nedenfor).