Piger er cool uden røg

Gentofte Kommune har i efteråret gennemført en omfattende undersøgelse af de unges rygevaner. Undersøgelsen er del af et to-årigt projekt, der har som mål at reducere andelen af dagligrygere blandt unge.

Unge piger fester og ryger

Projektet er et led i Gentofte Kommunes strategiske arbejde med at forebygge livsstilssygdomme, som beskrevet i kommunens sundhedspolitik ’Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024’. Undersøgelsens formål er at undersøge de unges bevæggrunde for at ryge og for ikke at ryge samt at tegne et billede af den typiske ryger.  

Undersøgelsen tager sit afsæt i resultater fra tidligere undersøgelser, der har vist, at der i Gentofte Kommune er uforholdsvis mange unge kvinder, der ryger dagligt, sammenlignet med unge kvinder i resten af landet. Undersøgelsen har derfor fokus på unge kvinder mellem 15 og 19 år. På baggrund af undersøgelsens resultater skal der afprøves interventioner, som bliver tilrettelagt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, ungdomsuddannelsernes ledelser og studievejledninger samt elevrådene på uddannelserne. Denne rapport sammenfatter resultaterne af undersøgelsen.

Undersøgelsen har vist, at der er tre temaer, der er væsentlige for de unges rygeadfærd:

  • Mental sundhed og trivsel
  • Adaption af holdninger og adfærd
  • Ungekultur og gruppedynamiske processer

 

 Rapporten kan downloades her fra siden.