Legende faldforebyggelse med velfærdsteknologi

Projektet Legende faldforebyggelse med velfærdsteknologi styrker, via træning på danskdesignet velfærdsteknologi, de ældres fysik og balance og kan derfor hjælpe med at forebygge fald.

Implementeringsprojektet Legende faldforebyggelse med velfærdsteknologi er etableret af Forebyggelse og Sundhedsfremme i Gentofte Kommune i et samarbejde med Center for Playware, DTU.

I projektet lykkedes det igennem træning på de danskudviklede robotteknologiske fliser at forbedre de deltagende ældre borgeres funktionsevner i en exceptionel høj grad og øge deres selvtillid. Gennem træningen på de interaktive fliser, glemmer deltagerne tid og sted og udfører fysiske bevægelser uden at opleve dette som træning – ”det går som en leg”.

Med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal blev projektet i 2015 implementeret i alt 5 kommuner og træningen fortsætter på de kommunale dagcentre eller fysioterapier i hele 2016 og fremadrettet.

Baggrund

Mange ældre oplever fald på et tidspunkt i deres dagligdag. En af de hyppigste risikomarkører for et fald er nedsat muskelstyrke, balance og mobilitet. Disse markører kan styrkes bla. via træning på de robotteknologiske fliser.

Den legende træning på de interaktive fliser styrker borgerne på mange områder, som er vigtige for at kunne klare dagligdagsaktiviteter i eget hjem. I modsætning til en række andre træningsformer, som typisk kun styrker dele af disse områder. Træning med de interaktive fliser kan give denne brede effekt ved langt færre træningssessioner end ved traditionel træning. Således viser test en forbedring i balance på 149% og en forbedring i benstyrke på 22%.

Teknologien

De interaktive fliser er inspireret af modulær robotteknologi og består af modulære digitale fliser 30 x 30 cm. Fliserne betjenes dels ved at sætte dem sammen som puslespilsbrikker og herefter vælges spil. I spillene træder de(n) ældre, der træner, ud på den flise, som lyser op i en bestemt farve. Herefter kan dette lys for eksempel slukkes og tændes et andet sted, hvor den ældre herefter bevæger sig hen.

Der er indbygget flere typer af spil i fliserne, som udfordrer både tempo og de naturlige reaktionsmønstre (f.eks. udfordrer balancen). Der er mulighed for at træne sammen med en anden borger eller alene. Da fliserne er fleksible, betyder det, at der er flere variationsmuligheder i selve opsætningen.

 

Kommunerne

De fem kommuner, som deltager i projektet Legende faldforebyggelse med velfærdsteknologi, har valgt at implementere Moto fliserne på forskellige måder ud fra anvendelsesmulighederne på deres institutioner. Derved bliver der belyst flere forskellige anvendelsesmuligheder, som skaber et bredt implementeringsgrundlag. Følgende kommuner deltager i projektet;

Gentofte Kommune, Faxe Kommune, Furesø Kommune, Frederiksberg Kommune og Odsherred Kommune.