Den Kulturelle Byhave

Den Kulturelle Byhave er et fællesskab, der gennem grøntsagsdyrkning og bevægelse i det fri skal være med til at øge sundheden og livskvaliteten for deltagerne og samtidig bygge bro mellem borgere med forskellig kulturel baggrund i Gentofte Kommune.

Den Kulturelle Byhave

Den Kulturelle byhave

Den Kulturelle Byhave findes på Hellerupvej 24, der tidligere husede Copenhagen International School. Godt en fjerdedel af den tidligere skolegård er nu omdannet til byhave. Der er bygget gedigne højbede i smukt lærketræ, og kartofler, ruccula og frilandstomater står allerede flot - og et drivhus er på vej. Der er en fast kerne af deltagere, der mødes hver tirsdag aften til havedag, hvor der også er fællestræning med en ergoterapeut fra Tranehavens ergo- og fysioterapi.

Baggrund

En del af byhavens deltagere er borgere, der efter et endt genoptræningsforløb i Tranehaven, har haft svært ved at fastholde en god fysik. Sammen med en projektmedarbejder fra Forebyggelse & Sundhedsfremme, har borgerne selv været med til at udvikle ideen om en byhave og de, med håndværkersnilde, har deltaget i byggeprocessen. Byhaven giver borgerne mulighed for på en sjov og meningsfuld måde at vedligeholde deres funktionsevne, samt indgå i sociale relationer.

Den Kulturelle Byhave er et pilotprojekt, der er blevet til i et samarbejde mellem borgere og Gentofte Kommune. Samskabelse er en central del af Gentofte Kommunes vision og strategi for den borgerrettede forebyggelse og ved at styrke involveringen af borgere og lokale aktører, i beslutningsprocesser og løsninger, er det målet at opnå mere relevante, effektive og langtidsholdbare løsninger.

Idé og formål

Pilotprojektet er indledt som et samarbejde mellem tre kommunale enheder; Forebyggelse & Sundhedsfremme, Tranehavens forebyggelsesafdeling og ergo- og fysioterapi og Jobcenter Gentofte. Formålet er at udvikle og fastholde borgernes funktionsevne efter endt genoptræning.

Ideen med pilotprojektet har været aktivt at skabe og anvende sociale fællesskaber til at gennemføre aktiviteter, der bidrager til af fastholde målgruppen i selv at tage ansvar for egen sundhed også efter endt projektforløb.

Perspektiver

Byhaven er for alle gentofteborgere, der har lyst til at indgå i et socialt fællesskab omkring grøntsagsdyrkning, bevægelse, glæde, sundhed og velvære.

På sigt er det målet, at Den Kulturelle Byhave går fra at være et pilotprojekt initieret af Gentofte Kommune til en forening drevet og styret af borgerne. Den proces faciliteres og understøttes af Tranehavens forebyggelsesafdeling.

Byhaven har allerede vakt nysgerrighed og interesse fra flere af de allerede etablerede aktiviteter på Hellerupvej 24, som fx Madklubben og SharingGentofte og med et kommende Medborgerhus på samme adresse er der gode perspektiver for, at Den Kulturelle Byhave også bliver en del af et større og sundt fællesskab i Gentofte Kommune.

Yderligere information

Du kan læse mere om Den Kulturelle Byhave på Bæredygtigt Gentofte. Du kan også møde op tirsdage kl. 18:00 på Hellerupvej 24.