Social og Handicap: Tips og tricks til aktiviteter

Her er flere tips og tricks til, hvordan du finde aktiviteter, der passer til dig.

  • Boblberg er en social digital platform med mere end 100.000 brugere. På Boblberg.dk kan du finde et væld af aktiviteter og nye venskaber. 
  • Du kan tjekke aviserne Villabyerne/Sjællandske nyheder og Gentofte lige nu for aktiviteter i lokalmiljøet?
  • Dit Gentofte viser også en række aktiviteter der foregår i Gentofte
  • Kirkerne i Gentofte tilbyder en masse aktiviteter. Prøv at se hvad der foregår i din lokale kirke. På Kultunaut kan du finde en samling af kirkernes hjemmesider.
  • Tjek også Sinds aktivitetskalender.
  • Du kan også undersøge, hvad nabokommunerne har af spændende aktiviteter. Det kunne f.eks. være Absalon i Københavns kommune
  • Er Skole på tværs noget for dig? Undervisningens mål er, at understøtte recovery-processer og skabe bedre muligheder for at komme sig. Kurserne er for både mennesker med psykisk sårbarhed, pårørende, medarbejdere og frivillige.
    Kurserne, som er gratis, er for Patient/borger, medarbejder, leder, pårørende eller frivillig i enten Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte eller Rudersdal Kommune eller i Region Hovedstadens Psykiatri.
  • Sharing Gentofte, "Danmarks mindste forsamlingshus", er borgerdrevne initiativer for et grønnere, mere bæredygtigt og stærkere lokalsamfund.