Genvejsmenu

Uddannelse til alle

Mennesker med handicap skal have adgang til uddannelse på lige fod med andre. Læs om dine uddannelsesmulighederne her.

Hvilken uddannelse skal jeg vælge?

Som ung med handicap kan du gennemgå en ungdomsuddannelse enten med støtte eller som en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Er en ungdomsuddannelse ikke noget for dig, så er en EGU - en erhvervsgrunduddannelse med meget praktik måske noget for dig. Få hjælp til at træffe valg om blandt andet uddannelse og job på www.ug.dk eller ungekompasset.dk.

Støtte på uddannelsesstedet

Har du et handicap, der betyder, at du skal have støtte til at gennemføre en uddannelse, så er der forskellige muligheder for at få støtte på uddannelsesstedet. Studievejlederen på din nuværende eller fremtidige uddannelse kan fortælle dig om forskellige støttemuligheder.  

Hvis du på grund af dit handicap ikke kan gennemføre et almindeligt uddannelsesforløb med støtte, er et særligt tilrettelagt forløb måske en mulighed for dig. Få vejledning om uddannelse hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Gentofte), der også har ansvarlig for at udarbejde en uddannelsesplan.

Jobcenter Gentofte kan rådgive dig om dine muligheder for forsørgelse under uddannelse. Vær opmærksom på det såkaldte handicaptillæg. På alle SU-berettigede videregående uddannelser kan studerende, der på grund af deres handicap, ikke kan varetage et studiejob, udover den almindelig SU søge et handicaptillæg. Få flere oplysninger på www.su.dk.

Undervisning til afhjælpning af dit handicap

Har du et handicap, er der mulighed for at lære nye teknikker og afprøve hjælpemidler med henblik på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af dit handicap. Kompenserende specialundervisning kan være relevant for dig med en psykisk sygdom, sent erhvervet hjerneskade, indlæringsvanskeligheder, talevanskeligheder, hørevanskeligheder, synsvanskeligheder eller motoriske vanskeligheder.

Ansvarlig for siden:

Social og Handicap Myndighed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986000,