Skole på Tværs

Skole på Tværs er et kursustilbud til dig, der gerne vil komme dig.

Hvad er Skole på Tværs?

Undervisningen understøtter dig i din recovery-proces og skaber bedre muligheder for, at du kan komme dig. Kurserne er for både dig med psykisk sårbarhed, pårørende, medarbejdere og frivillige.

Hvad er recovery?

Recovery betyder ”at komme sig” fra psykiske vanskeligheder og finde sin vej til en god og meningsfyldt tilværelse. At (gen)opbygge et tilfredsstillende liv er en proces, der kræver tid og vedholdenhed. I Skole på Tværs kommer du i gang med den proces i et støttende læringsmiljø, hvor du kan lære noget om, hvordan du tager hånd om dit fysiske og psykiske velbefindende. Pårørende og frivillige lærer om, hvad det vil sige at komme sig fra psykiske vanskeligheder og støtte et menneske, som er i gang med en recovery-proces. Medarbejdere reflekterer over, hvordan man kan arbejde recovery-orienteret.

Hvem kan blive kursist?

Du kan deltage på kurserne hos Skole på Tværs, hvis du er:

  • Borger/patient
  • Medarbejder
  • Leder
  • Pårørende
  • Frivillig

i enten Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte eller Rudersdal Kommune eller i Region Hovedstadens Psykiatri.

Det er gratis at deltage på kurserne.

Tilmelding

Vælg et kursus i kataloget og send en mail til kontakt@skolepaatvaers.dk med følgende oplysninger:

  • Kursusnummer- og navn
  • Dit navn
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Din kommune

Du kan også ringe til os på telefon 24 98 38 88.

Hvem er vi?

Alle undervisere i Skole på Tværs-tilbuddet har kendskab til recovery, enten gennem egne erfaringer eller som medarbejder med fagprofessionel baggrund.
Udvikling af kurserne er sket i et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Skolen for Recovery og de fire kommuner Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe. Ønsket er at kvalificere den samlede recovery-orienterede indsats i forhold til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Ansvarlig for siden:

Social & Handicap
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, , ,