Borgerstyret Personlig Assistance - fleksibel støtte under din ledelse

Har du et handicap og et omfattende behov for hjælp? Med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan du selv ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

En BPA-ordning giver dig mulighed for at ansætte det antal handicaphjælpere, som er nødvendigt for, at du får en sammenhængende hjælp i dagligdagen. For at være berettiget til en BPA-ordning skal du som udgangspunkt:

  • være over 18 år og have en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • have et omfattende hjælpebehov
  • have behov for overvågning og ledsagelse
  • kunne være arbejdsleder for dine hjælpere

Du behøver ikke opfylde samtlige ovennævnte betingelser, men de vil indgå i den samlede vurdering af, om du kan få en BPA-ordning. Du skal imidlertid altid kunne fungere som arbejdsleder for dine handicaphjælpere.

Dit ansvar som arbejdsleder

Det er et krav, at du kan fungere som arbejdsleder for dine handicaphjælpere, hvilket betyder, at du skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder. Det er ikke et krav, at du kan fungere som arbejdsgiver, hvilket bl.a. indebærer, at du skal være orienteret om samtlige ansættelsesretlige regler. Du vælger selv, om du ønsker at være arbejdsgiver for hjælperne, eller om du vil overgive arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der vil påtage sig opgaven.

Hvor kan jeg få mere information om BPA-ordningen?

"Håndbog om BPA-ordningen" er både for dig, der allerede har en hverdag med handicaphjælpere, og for dig som ønsker mere viden om ordningen med henblik på at vurdere, om den er noget for dig. Du kan også søge mere viden om BPA-ordningen på www.borger.dk.

Hvor skal jeg henvende mig?

Du kan søge om en BPA-ordning ved at henvende dig til Social og Handicap Myndighed. Se kontaktoplysninger nederst på siden. En sagsbehandler vil foretage en helhedsvurdering af dit samlede hjælpebehov ved at besøge dig i dit hjem. Ansøger du om en BPA-ordning, kan du forvente en afgørelse indenfor 60 arbejdsdage.

Lovgrundlag

Du kan læse lovgrundlaget for regler vedrørende BPA-ordning i Servicelovens § 96, kapitel 16.

Økonomi

Du skal hverken have personlige udgifter eller personlige indtægter ved at have en BPA-ordning.