Hvad er ydelsesbeskrivelser?

Ydelsesbeskrivelserne beskriver de ydelser, der gives på Gentofte Kommunes tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte.

Ydelsesbeskrivelserne er politisk godkendt og fastsætter serviceniveauet på kommunens tilbud ved at specificere sammenhængen mellem en borgers funktionsniveau og de ydelser, borgerne tilbydes i tilknytning til tilbuddet.

Hvert tilbud er beskrevet i henhold til en fast skabelon, der blandt andet informerer om:

  • målgruppen
  • antal pladser
  • formål og faglig referenceramme
  • graduering af støttebehov
  • ydelsens indhold og omfang
  • handleplaner og pædagogiske planer
  • takst
  • egenbetaling

Ydelsesbeskrivelserne skal synliggøre indsatsen overfor voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte. Ydelsesbeskrivelserne skal bidrage til at sikre, at du som borger kender dine rettigheder, og at dine forventninger til den kommunale service er afstemt med det politisk besluttede serviceniveau og den faktiske indsats. Formålet er således også at give tilbuddene præcise rammer for levering af ydelser til de enkelte borgere.

Du kan finde de enkelte ydelsesbeskrivelser ved at klikke her. Ydelsesbeskrivelserne er listet op i alfabetisk rækkefølge efter navnet på tilbuddet. 

Ønsker du mere information om serviceniveauet i Gentofte Kommune kan du nedenfor finde links til model for graduering af støttebehov og serviceniveau for brugerbetaling på Gentofte Kommunes tilbud samt de kvalitetsstandarder, der ligger til grund for tildeling af hjælp til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte.