Animationsfilm viser vejen til hjælp

Hvad betyder ’sagsåbning’, ’sagsvurdering’ og ’bestilling’, når du som borger med et handicap, sindslidelse eller sociale problemer får behandlet din sag i Gentofte Kommune?

To korte animationsfilm illustrerer med udgangspunkt i karakteren ’Jakob’ den proces og det samarbejde, du som borger skal deltage i, hvis du skal have hjælp fra kommunen.

De to film handler om Voksenudredningsmetoden (VUM) og Faglige Kvalitets Oplysninger (FKO), som Gentofte Kommune bruger som redskaber til at afdække borgernes støttebehov, opstille mål for hjælpen og til at følge op på målene sammen med borgerne. Filmene skal gøre det lettere for dig med særlige behov at forstå og derved også deltage i processen.   

Film om tildeling af hjælp - for borgere med særlige behov


Film om opfølgning på hjælp - for borgere med særlige behov


Ansvarlig for siden:

Social & Handicap
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,